BẢNG GIÁ

Xe Honda CityG 559.000.000đ

Xe Honda City L 589.000.000đ

Xe Honda CityRS 609.000.000đ

Honda BRV G 661.000.000đ

Honda BRV L 704.000.000đ

Xe Honda Civic E 730.000.000đ

Xe Honda CivicG 770.000.000đ

Xe Honda Civic RS 870.000.000đ

Xe Honda Hrv G 699.000.000đ

Xe Honda Hrv L 826.000.000đ

Xe Honda HRV RS 871.000.000đ

Xe Honda CR-V E 998.000.000đ

Xe Honda CR-V G 1.048.000.000đ

Xe Honda CR-V L 1.118.000.000đ

Xe Honda Accord 1.319.000.000đ

Xe Civic Type R
2.399.000.000đ